Chuyển đến nội dung chính

Thu hồi 4 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với bà Lê Thị Như Hường, mã số 023141782 và ông Đinh Việt Duy, mã số 025396359, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty CP Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam, tại TP Hồ Chí Minh.

Việc thu hồi mã số là do nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty.

Bên cạnh đó Tổng cục Hải quan cũng thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Trần Quốc Tuấn, mã số: 173300788, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Hoàng Gia HDP, tại Thanh Hóa.

Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là do mã số hết hạn sử dụng.

Tổng cục Hải quan cũng thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do hết hạn sử dụng đối với ông Lê Trọng Quốc, mã số:197199536, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ quốc tế Đồng Lợi, tại Quảng Trị.source https://haiquanonline.com.vn/thu-hoi-4-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-149345.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc