Chuyển đến nội dung chính

Tờ khai xuất nhập khẩu qua Hải quan Móng Cái tăng 13 5

Lực lượng Hải quan giám sát phương tiện vận chuyển hoa quả quá cảnh qua cầu Bắc Luân II, Móng Cái.
Lực lượng Hải quan giám sát phương tiện vận chuyển hoa quả quá cảnh qua cầu Bắc Luân II, Móng Cái.

Chi cục đã giải quyết thủ tục hải quan cho 28.243 lượt phương tiện vận tải (gồm 12.829 lượt xuất cảnh và 15.414 lượt nhập cảnh).

Thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thường xuyên liên lạc, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (như doanh nghiệp FDI, kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất, nhập khẩu hàng hóa....), đồng thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa.

Đơn vị triển khai kế hoạch hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp theo chỉ đạo của Cục Hải quan Quảng Ninh.

Chi cục đã thông báo, tuyên truyền vận động doanh nghiệp, người khai hải quan phối hợp triển khai "Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục".

Bên cạnh đó, thành lập 4 đoàn công tác (do 4 đồng chí lãnh đạo Chi cục làm trưởng đoàn) đến trụ sở các doanh nghiệp trọng điểm, có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua địa bàn Móng Cái, có số lượng tờ khai, số thu lớn để nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/to-khai-xuat-nhap-khau-qua-hai-quan-mong-cai-tang-135-149438.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc