Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan thu hồi 7 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, Tổng cục Hải quan quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với các ông/bà: Vũ Thị Mai Phương, mã số 272031750; Nguyễn Văn Trung, mã số: 271643991; Phan Lê Thanh Lộc, mã số 272022525 là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Thương mại Hải Minh, địa chỉ tỉnh Đồng Nai.

Việc thu hồi 3 mã số nhân viên đại lý làm hải quan này là do mã số hết thời hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng ban hành quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Giáp Huy Lân, mã số 121406106, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Anh LS, địa chỉ Lạng Sơn. Lý do thu hồi mã số là do công ty đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra Tổng cục Hải quan cũng ban hành các quyết định thu hồi ba mã số đại lý làm thủ tục hải quan do nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty gồm: mã số 351620878 cấp cho ông Võ Thành Danh, nhân viên của Công ty TNHH TM&DV Song Bình, địa chỉ TP Hồ Chí Minh; mã số 215358500 cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lưu, nhân viên Công ty TNHH ITI Logistics, địa chỉ TP Hồ Chí Minh; mã số 023800927, cấp cho ông Bùi Quang Bình, nhân viên Công ty TNHH CEVA Logistics (Việt Nam), địa chỉ TP Hồ Chí Minh.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-thu-hoi-7-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-149749.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc