Chuyển đến nội dung chính

Truy cập website của Tổng cục Hải quan để tra cứu lô hàng thuộc đối tượng soi chiếu

0202-may-soi
Máy soi container di động tại cảng cạn Long Biên. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan truy cập website của Tổng cục Hải quan để tra cứu lô hàng khai báo có thuộc đối tượng soi chiếu hay không.

Trường hợp lô hàng thuộc đối tượng soi chiếu, yêu cầu người khai hải quan xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn thực hiện Quyết định 3272/QĐ-TCHQ về Quy định kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã thực hiện soi chiếu tổng số hơn 64.000 container; phát hiện nghi vấn gần 4.000 container, phát hiện vi phạm 279 container.

Theo Tổng cục Hải quan công tác lựa chọn, kiểm tra qua soi chiếu theo Quyết định 3272/QĐ-TCHQ đã dần đi vào nề nếp, hiệu suất, hiệu quả soi chiếu nâng cao.source https://haiquanonline.com.vn/truy-cap-website-cua-tong-cuc-hai-quan-de-tra-cuu-lo-hang-thuoc-doi-tuong-soi-chieu-148862.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc