Chuyển đến nội dung chính

Từ 1 8 được tra cứu trạng thái C O mẫu D trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Từ 1/8 được tra cứu trạng thái C/O mẫu D trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, trong khuôn khổ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thực hiện thủ tục hải quan sử dụng C/O mẫu D điện tử, từ ngày 1/8/2021, Tổng cục Hải quan triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử.

Địa chỉ truy cập, doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ https://vnsw.gov.vn) vào menu “tra cứu C/O” hoặc truy cập trực tiếp theo địa chỉ https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking.

Để việc triển khai chức năng nêu trên được hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan liên quan để biết và hướng dẫn sử dụng chức năng nêu trên. Đồng thời chủ động sử dụng chức năng nêu trên và rà soát, báo cáo vướng mắc (nếu có).

Việt Nam chính thức triển khai trao đổi C/O mẫu D thông qua Cơ chế một cửa ASEAN từ ngày 1/1/2018.

Đến nay, nước ta đã trao đổi chính thức thông tin C/O mẫu D điện tử với toàn bộ 9 nước thành viên ASEAN.

Cập nhật từ 1/1 đến 15/6, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 107.152 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 622.987 C/O.

Lũy kế từ khi triển khai đến ngày 15/6/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 366.458 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 939.460 C/O.source https://haiquanonline.com.vn/tu-18-duoc-tra-cuu-trang-thai-co-mau-d-tren-cong-thong-tin-mot-cua-quoc-gia-149879.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử