Chuyển đến nội dung chính

Vênh trình tự cơ quan kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng gây khó cho doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, Tổng cục Hải quan cho biết theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 504/BXD-VLXD ngày 13/2/2020 gửi Bộ Tài chính thì Bộ Xây dựng đã triển khai việc “Ban hành danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan” gồm 31 sản phẩm hàng hóa nêu tại Bảng 1 Thông tư số 19/2019/TT-BXD.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Nghị định số 74/2018/QĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định danh mục sản phẩm nhóm 2 và theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 1482/BXD-KHCN ngày 5/5/2021 thì các mặt hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD là đối tượng phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan, nội dung văn bản số 504/BXD-VLXD ngày 13/2/2020 của Bộ Xây dựng và quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 là chưa thống nhất.

Để thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ trong việc cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Xây dựng xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 theo hướng việc kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng nhập khẩu được thực hiện ở khâu sau thông quan và trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng, theo hướng dẫn mới đây của Bộ Xây dựng thì cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng là Sở Xây dựng địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng của các Sở Xây dựng chưa được thực hiện thống nhất. Một số Sở Xây dựng như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng thì thực hiện; một số Sở Xây dựng khác như Hà Nội đang xây dựng quy trình và hiện tại chưa thực hiện việc tiếp nhận đăng ký kiểm tra của doanh nghiệp nên hàng hóa là vật liệu xây dựng nhập khẩu của doanh nghiệp không được Sở Xây dựng địa phương thực hiện kiểm tra dẫn đến ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng để cơ quan Hải quan có đủ cơ sở xem xét giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, đối với các trường hợp Sở Xây dựng địa phương chưa thực hiện việc kiểm tra thì doanh nghiệp sẽ chưa có Giấy đăng ký kiểm tra có xác nhận của Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng về bảo quản, thông quan hàng hóa.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất về việc trường hợp Sở Xây dựng địa phương chưa thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là vật liệu xây dựng quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 (có văn bản xác nhận/thông báo của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố về việc chưa thực hiện kiểm tra) thì cơ quan Hải quan xem xét giải quyết cho hàng hóa được đưa về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng cấp trên cơ sở văn bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định.source https://haiquanonline.com.vn/venh-trinh-tu-co-quan-kiem-tra-chat-luong-vat-lieu-xay-dung-gay-kho-cho-doanh-nghiep-149366.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử