Chuyển đến nội dung chính

28 năm xây dựng và phát triển Cục Hải quan Quảng Bình Đóng góp tích cực vào việc xây dựng ngành và phát triển kinh tế địa phương

 Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình Hoàng Văn Hiển
Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình Hoàng Văn Hiển

Ông có thể chia sẻ một số dấu mốc lịch sử quan trọng đặt nền móng cho công tác quản lý Hải quan Quảng Bình?

Cách đây 28 năm, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh và theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình, ngày 11/8/1993, Tổng cục tr­ưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 294/TCHQ-TCCB thành lập Cục Hải quan Quảng Bình. Sau đó một tháng (tức ngày 12/9/1993), Cục Hải quan Quảng Bình chính thức ra mắt và đi vào hoạt động, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng của lực lượng Hải quan trên mảnh đất Quảng Bình.

Trước năm 1993, lực lượng Hải quan cũng đã có các hoạt động trên địa bàn Quảng Bình. Từ những năm 1972, 1973, đã có các cán bộ Hải quan đầu tiên (trong đó có đồng chí Trần Xuân Cảnh, nguyên Cục trưởng) vào Quảng Bình làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hải quan cho tàu Hồng Kỳ chi viện chiến trường miền Nam chống Mỹ cứu nước.

Đến thời kỳ thành lập Chi cục Hải quan Bình Trị Thiên (năm 1980), Hải quan Quảng Trị (năm 1990), trên địa bàn Quảng Bình đã có các đơn vị hải quan như Hải quan cửa khẩu Cha Lo (thành lập năm 1987) và Trạm trả hàng phi mậu dịch Đồng Hới (thành lập năm 1990).

Những ngày đầu thành lập năm 1993, Cục Hải quan Quảng Bình có 6 đơn vị trực thuộc gồm Hải quan Trạm trả hàng phi mậu dịch Đồng Hới, Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ, Phòng Kế toán Tài vụ, Đội Kiểm soát Hải quan), với biên chế chỉ có 28 ng­ười.

Trải qua 28 năm, cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, địa phương tổ chức bộ máy của Cục Hải quan Quảng Bình hôm nay đã có sự thay đổi (như đổi tên, thành lập mới, giải thể, sáp nhập) và được kiện toàn (gồm 2 đơn vị tham mưu, 3 Chi cục và 1 Đội Kiểm soát Hải quan). Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; được đào tạo bài bản, có trình độ học vấn cao, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, làm chủ công nghệ quản lý hiện đại; bổ sung nhiều cán bộ trẻ, tăng cán bộ nữ. Đến nay, tổng biên chế là 153 người (kể cả hợp đồng lao động), tăng hơn 5 lần so với ngày đầu thành lập.

Với khối lượng công việc, hàng hoá, phương tiện làm thủ tục không ngừng tăng lên, Cục Hải quan Quảng Bình đã và đang làm gì để đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình mới, thưa ông?

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn, Cục Hải quan Quảng Bình luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình thủ tục hải quan. Đặc biệt, kể từ khi Luật Hải quan 2001 ra đời, rồi đến Luật Hải quan sửa đổi bổ sung năm 2005, Luật Hải quan năm 2014, công tác quản lý nhà nước về hải quan ngày càng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tục hải quan ngày càng đơn giản hóa, giảm hồ sơ, giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, phương tiện.

Trong công tác cải cách hành chính, Cục Hải quan Quảng Bình đã tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa theo từng giai đoạn (2004-2006, 2008-2010, 2011-2015, 2016-2020). Việc tham gia góp ý xây dựng pháp luật ngày càng có chất lượng, nhiều ý kiến đã được cấp trên tiếp thu, sửa đổi, một số chuyên gia thuộc Hải quan Quảng Bình đã tham gia cùng Tổng cục Hải quan xây dựng pháp luật.

Bên cạnh việc ứng dụng các hệ thống phần mềm, quy trình thủ tục hải quan chung của Ngành, Cục Hải quan Quảng Bình đã chủ động xây dựng một số quy trình hướng dẫn thủ tục đặc thù trên địa bàn; đề xuất bổ sung một số thủ tục hành chính lên Dịch vụ công trực tuyến; xây dựng một số phần mềm quản lý công việc, văn bản, đánh giá, phân loại cán bộ.

Trụ sở Cục và các đơn vị được đầu tư xây dựng, mở rộng; trang thiết bị, phương tiện công tác ngày càng đầy đủ, hiện đại. Cục đã chủ động thiết lập trang thông tin điện tử (website); áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ ISO 9001: 2000 đến ISO 9001:2008 và nay là ISO 9001:2015.

Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan của đơn vị trong thời gian qua?

Địa bàn quản lý của Cục Hải quan Quảng Bình ngày càng mở rộng, đa dạng hơn, từ đường bộ, đường biển đến đường không, từ cửa khẩu quốc tế đến cửa khẩu phụ, cảng biển, cảng nội địa, cảng hàng không đến các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa ngoài cửa khẩu, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, khu chuyển tải…

Về kim ngạch, nếu trước đây kim ngạch XNK khoảng 6-7 triệu USD/năm thì 10 năm gần đây bình quân đạt trên 1,6 tỷ USD/năm, cao nhất là năm 2015 đạt trên 2,2 tỷ USD.

Những năm mới thành lập số thu ngân sách không đáng kể, nhưng đến nay bình quân thu 250 tỷ đồng/năm, trong đó năm 2013 thu hơn 372 tỷ đồng, đặc biệt trong 7 tháng đầu năm 2021 thu ngân sách đạt 523 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Cục Hải quan Quảng Bình phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án 604B, bắt giữ 199 bánh heroin năm 2004; bắt giữ 4kg vàng nhập lậu năm 2013; bắt giữ gần 48 nghìn viên ma túy tổng hợp năm 2018; chuyên án QB920 bắt giữ hơn 8kg ma túy năm 2020.

Về quan hệ phối hợp, đơn vị đã ký quy chế phối hợp với cơ quan như: Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Thuế, Kho bạc, Cảng vụ… Ngoài ra, quan hệ giữa Hải quan-Doanh nghiệp ngày càng phát triển về chất, chuyển dần từ quan hệ quản lý-đối tượng sang hợp tác- đối tác, coi doanh nghiệp là khách hàng, là đối tượng phục vụ góp phần khẳng định vai trò, vị thế đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Kết quả khảo sát năm 2018, Cục Hải quan Quảng Bình xếp hạng 4/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố về thời gian giải phóng hàng, hạng 8/35 về mức độ hài lòng của doanh nghiệp; năm 2019 xếp hạng 4 trong ngành Hải quan về chấm điểm cải cách hành chính.

Để phát huy truyền thống 28 năm xây dựng và trưởng thành, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, Cục Hải quan Quảng Bình đã đặt ra những mục tiêu gì trong thời gian tới, thưa ông?

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Bình đã đặt ra một số mục tiêu, nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trong công tác hải quan. Đặc biệt là tích cực tham gia các nhiệm vụ của toàn Ngành để xây dựng thành công mô hình Hải quan thông minh trong thời gian tới.

Hai là, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo các cấp, các đoàn thể; đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân với tập thể; tăng cường, mở rộng sự phối hợp, hợp tác trong công việc nội bộ và đối với bên ngoài.

Ba là, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng làm việc, năng động, sáng tạo trong công việc, chủ động trong tham mưu, sắc sảo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn mới.

Bốn là, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ; gắn với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, xếp loại cán bộ, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Năm là, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị, cá nhân cùng chung tay thực hiện tốt chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, có những giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định công tác, sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan.

Xin cảm ơn ông!source https://haiquanonline.com.vn/28-nam-xay-dung-va-phat-trien-cuc-hai-quan-quang-binh-dong-gop-tich-cuc-vao-viec-xay-dung-nganh-va-phat-trien-kinh-te-dia-phuong-150500.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử