Chuyển đến nội dung chính

3825/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2021: Thông quan xăng dầu tại PTVT nhập cảnh neo đậu tại khu neo đậu chuyển tải xăng dầu tại cửa Lạch Giang, Nam Định

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử