Chuyển đến nội dung chính

50 C O mẫu D quá thời hạn xác minh

CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được văn bản đề nghị xác minh tính hợp lệ của C/O tại nước xuất khẩu của hải quan địa phương và doanh nghiệp.

Các C/O mẫu D đã được Tổng cục Hải quan gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu đề nghị xác minh nhiều lần nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.

Do đó, căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 9 Thông tư 38/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các C/O mẫu D đã gửi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu đề nghị xác minh nhưng đã quá thời hạn theo quy định mà không nhận được kết quả xác minh.

Danh sách này đã được Tổng cục Hải quan gửi tới các cục hải quan tỉnh, thành phố để thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫu D theo quy định và thông báo cho doanh nghiệp biết.source https://haiquanonline.com.vn/50-co-mau-d-qua-thoi-han-xac-minh-150531.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc