Chuyển đến nội dung chính

Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan tại TP Hồ Chí Minh

Trước đó, cơ quan Hải quan nhận được đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan Đông Tây của Công ty Cổ phần TMDV XNK Đông Tây.

Căn cứ quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra, lập biên bản xác nhận lượng hàng tồn tại kho với chủ kho. Đến nay lượng hàng tồn quá hạn đã được tiêu hủy theo quy định.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của Công ty Cổ phần TMDV XNK Đông Tây.source https://haiquanonline.com.vn/cham-dut-hoat-dong-mot-kho-ngoai-quan-tai-tp-ho-chi-minh-151410.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc