Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm kiểm tra giám sát hàng hóa tại Cảng Quốc tế Cam Ranh

Địa điểm có địa chỉ tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, Bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Diện tích địa điểm được công nhận là 68.075 m2, trong đó gồm có diện tích kho chứa hàng xuất khẩu, nhập khẩu; diện tích bãi chứa hàng kiện, hàng rời; văn phòng làm việc hải quan.

Mã địa điểm: 41CCS02, mã kết nối VASSCM: VNV17, tên rút gọn trên hệ thống: TCANG PETRO CAMRANH. Địa điểm này do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-kiem-tra-giam-sat-hang-hoa-tai-cang-quoc-te-cam-ranh-150637.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc