Chuyển đến nội dung chính

Cục Điều tra chống buôn lậu là cơ quan chuyên trách về chống ma túy của Tổng cục Hải quan

Cục Điều tra chống buôn lậu là cơ quan chuyên trách về chống ma túy của Tổng cục Hải quan
Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị chủ trì, phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp ngày 17/8. Ảnh: Hải quan Quảng Trị.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định là quy định về các cơ quan chuyên trách và thường trực phối hợp trong phòng, chống tội phạm về ma túy.

Theo đó, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy gồm:

Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân bao gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (hoặc Đội có chức năng điều tra tội phạm về ma túy) huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng bao gồm: Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Cảnh sát biển bao gồm: Cục Nghiệp vụ và pháp luật, các đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng; Phòng Phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc các Vùng Cảnh sát Biển.

Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Hải quan bao gồm: Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính; Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Về cơ quan thường trực phối hợp bao gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an); Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Cục Nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).

Cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma tuý.source https://haiquanonline.com.vn/cuc-dieu-tra-chong-buon-lau-la-co-quan-chuyen-trach-ve-chong-ma-tuy-cua-tong-cuc-hai-quan-151467.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc