Review
Your Ads Here

Published on

Đề nghị Hải quan Nam Ninh Trung Quốc tạo thuận lợi thông quan hàng hóa

Đề nghị Hải quan Nam Ninh Trung Quốc tạo thuận lợi thông quan hàng hóa

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, mặc dù hoạt động thông quan đã trở lại bình thường tại cửa khẩu Tân Thanh, nhưng tình hình thông quan hàng nông sản, trái cây tươi XK tại cửa khẩu này diễn ra chậm do phải áp dụng nhiều thủ tục, quy trình đảm bảo phòng, chống dịch do phía Trung Quốc đưa ra.

Hàng hóa ra vào bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: H.N
Hàng hóa ra vào bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: H.N

Để ổn định hoạt động thông quan trong tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, Cục Hải quan Lạng Sơn đề xuất Tổng cục Hải quan sớm có văn bản trao đổi với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa XNK qua cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Về vấn đề này, lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Lạng Sơn có công thư gửi Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) trao đổi về tình hình thông quan hàng hóa giữa hai bên cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, Hải quan Lạng Sơn cung cấp cho phía Hải quan Nam Ninh thông tin về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu Lạng Sơn nói riêng và của Việt Nam nói chung, đảm bảo yêu cầu ngăn chặn dịch Covid-19 ở mức cao nhất. Đồng thời, đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa XNK qua cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình mặt hàng nông sản đặc biệt là hoa quả tươi XK qua cửa khẩu biên giới đường bộ gặp khó khăn, do các yêu cầu bảo quản đặc biệt, thời gian vận chuyển, lưu giữ nhanh, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo hải quan các tỉnh, thành phố biên giới phía Bắc đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, giải phóng hàng cho DN để không xảy ra cái tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm hoa quả, nông sản khi XK.

Trước đó, từ đầu tháng 5/2021, Tổng cục Hải quan cũng đã có Công điện chỉ đạo hải quan các tỉnh biên giới phía Bắc thực hiện ưu tiên phân luồng và không chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa nếu như không có dấu hiệu xác định DN vi phạm, để đảm bảo thông quan ngay cho các lô hàng nông sản, hoa quả trái cây XK qua các tỉnh biên giới phía Bắc.source https://haiquanonline.com.vn/de-nghi-hai-quan-nam-ninh-trung-quoc-tao-thuan-loi-thong-quan-hang-hoa-151319.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next