Chuyển đến nội dung chính

Đề xuất tạm dừng kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, sau khi Tổng cục Hải quan có quyết định chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho 1 cửa hàng và 1 kho chứa hàng miễn thuế của Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn, có địa chỉ tại Ga Đồng Đăng, tổ 4, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và giao cho Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (Cục Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra, kiểm soát, giám sát, thì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến mọi hoạt động XNC qua Ga liên vận quốc tế Đồng Đăng bị tạm dừng.

0636-0df28749a00a4954101b
Kể từ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi hoạt động XNC tại Ga liên vận đường sắt Đồng Đăng phải tạm dừng. Ảnh: H.Nụ

Trước tình hình đó, Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn đã đề nghị tạm dừng lần 1 và đã được Cục Hải quan Lạng Sơn chấp thuận đồng ý tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế theo đề nghị của DN.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tính từ thời điểm Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chứng nhận dủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế và đơn vị ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế (lần 1) đến nay đã quá thời gian quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 8 Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ, nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn không thể đưa cửa hàng miễn thuế vào hoạt động.

Cuối tháng 6/2021, Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn tiếp tục có văn bản gửi Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị tạm dừng kinh doanh hàng miễn thuế (lần 2). Theo đó, Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn đề nghị được tạm dừng kinh doanh hàng miễn thuế 6 tháng tại cửa hàng miễn thuế của công ty.

Lý do Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn đưa ra là do dịch bệnh Covid-19 khách xuất cảnh qua khu vực Ga liên vận quốc tế Đồng Đăng không được cấp phép nên mọi phương án kinh doanh các mặt hàng miễn thuế tại cửa hàng đều không thực hiện được. Đây là nguyên nhận bất khả kháng, rất cần sự giúp đỡ về cơ chế cũng như giải toả những vướng mắc về chính sách với DN. Công ty dự kiến hoạt động trở lại sau khi việc xuất nhập cảnh hành khách bằng tàu hoả giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra tại Ga liên vận quốc tế Đồng Đăng.

Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã báo cáo Tổng cục Hải quan về khó khăn của DN đối với trường hợp quá thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, đồng thời tạo thuận lợi, hỗ trợ DN trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với đề nghị được tạm dừng kinh doanh 6 tháng (lần 2) của Công ty CP miễn thuế Halo Lạng Sơn.source https://haiquanonline.com.vn/de-xuat-tam-dung-kinh-doanh-hang-mien-thue-cua-cong-ty-cp-mien-thue-halo-lang-son-151385.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc