Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Bình Dương hướng dẫn kiểm tra thông tin C O điện tử sau tọa đàm trên Tạp chí Hải quan

Công chức Hải quan Thủ Dầu Một, Cục Hải quan Bình Dương làm thủ tục XNK cho doanh nghiệp. Ảnh T.D
Công chức Hải quan Thủ Dầu Một, Cục Hải quan Bình Dương làm thủ tục XNK cho doanh nghiệp. Ảnh T.D

Nhận được vướng mắc của doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đã sớm cho chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thống nhất thực hiện một số nội dung.

Về việc Hệ thống một cửa ASEAN không hiển thị đầy đủ thông tin các trang C/O điện tử của Malaysia: vướng mắc nêu trên đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 2379/TCHQ-GSQL ngày 20/5/2021; Cục Hải quan Bình Dương cũng đã có công văn số 1255/HQBD-GSQL ngày 17/6/2021 chỉ đạo các chi cục triển khai thực hiện.

Cụ thể, khi thực hiện tiếp nhận C/O mẫu D điện tử trên hệ thống một cửa ASEAN, trường hợp C/O chưa được truyền trên hệ thống nhưng doanh nghiệp xuất trình bản giấy được cấp đúng theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) thì kiểm tra tính hợp lệ của C/O bản giấy, đối chiếu với chúng từ hồ sơ hải quan có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Cục Hải quan Bình Dương đề nghị các chi cục triển khai thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp biết, thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo về Cục Hải quan Bình Dương.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-binh-duong-huong-dan-kiem-tra-thong-tin-co-dien-tu-sau-toa-dam-tren-tap-chi-hai-quan-151331.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử