Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Bình Dương hướng dẫn kiểm tra thông tin C O điện tử sau tọa đàm trên Tạp chí Hải quan

Hải quan Bình Dương hướng dẫn kiểm tra thông tin C O điện tử sau tọa đàm trên Tạp chí Hải quan
Công chức Hải quan Thủ Dầu Một, Cục Hải quan Bình Dương làm thủ tục XNK cho doanh nghiệp. Ảnh T.D
Công chức Hải quan Thủ Dầu Một, Cục Hải quan Bình Dương làm thủ tục XNK cho doanh nghiệp. Ảnh T.D

Nhận được vướng mắc của doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đã sớm cho chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thống nhất thực hiện một số nội dung.

Về việc Hệ thống một cửa ASEAN không hiển thị đầy đủ thông tin các trang C/O điện tử của Malaysia: vướng mắc nêu trên đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 2379/TCHQ-GSQL ngày 20/5/2021; Cục Hải quan Bình Dương cũng đã có công văn số 1255/HQBD-GSQL ngày 17/6/2021 chỉ đạo các chi cục triển khai thực hiện.

Cụ thể, khi thực hiện tiếp nhận C/O mẫu D điện tử trên hệ thống một cửa ASEAN, trường hợp C/O chưa được truyền trên hệ thống nhưng doanh nghiệp xuất trình bản giấy được cấp đúng theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) thì kiểm tra tính hợp lệ của C/O bản giấy, đối chiếu với chúng từ hồ sơ hải quan có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Cục Hải quan Bình Dương đề nghị các chi cục triển khai thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp biết, thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo về Cục Hải quan Bình Dương.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-binh-duong-huong-dan-kiem-tra-thong-tin-co-dien-tu-sau-toa-dam-tren-tap-chi-hai-quan-151331.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next