Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai tích cực tham gia xây dựng mô hình Hải quan thông minh

Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai tích cực tham gia xây dựng mô hình Hải quan thông minh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, 7 quy trình Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai được phân công rà soát, hoàn thiện gồm: Nghiệp vụ quản lý chính sách thuế (miễn, giảm, hoàn, không thu, xử lý thuế nộp thừa); Quy trình quản lý, giám sát hàng hoá kho CFS - nhập khẩu; Quy trình quản lý, giám sát hàng hoá kho CFS - xuất khẩu; Quy trình quản lý, giám sát hàng hoá kho ngoai quan - nhập khẩu; Quy trình quản lý, giám sát hàng hoá kho ngoại quan - xuất khẩu; Quy trình quản lý hàng hóa của cư dân biên giới; Quy trình phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Ngành sớm hoàn thành, triển khai mô hình Hải quan thông minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai quán triệt yêu cầu toàn thể cán bộ công chức tham gia rà soát hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, cán bộ công chức Chi cục tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý; đưa ra tình huống phát sinh trong thực tế và dự kiến tình huống nghiệp vụ phát sinh trong tương lai để hệ thống hải quan xử lý tự động.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai yêu cầu cán bộ công chức tham gia rà soát hoàn thiện quy trình phải tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiêm vụ, chủ động phối hợp, trao đổi với đầu mối các cục hải quan địa phương và vụ, cục liên quan thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngoài phối hợp rà soát, hoàn thiện quy trình, Cục Hải quan Lào Cai được Tổng cục Hải quan giao chủ trì xây dựng 2 quy trình thủ tục gồm: quản lý, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập cảnh đường sắt; quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh đường sắt.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-cua-khau-quoc-te-lao-cai-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-mo-hinh-hai-quan-thong-minh-151235.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF