Chuyển đến nội dung chính

Hải quan đề xuất gia hạn đối với hàng gửi kho ngoại quan

Hải quan đề xuất gia hạn đối với hàng gửi kho ngoại quan
Kho ngoại quan Hoàng Thành (Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, về công tác quản lý kho, bãi, địa điểm kiểm tra hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính chủ trương cho phép gia hạn hàng gửi kho ngoại quan và hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế vì quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong tháng 7, bối cảnh dịch Covid-19 nhiều phức tạp, ngành Hải quan đã chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh và triển khai các biện pháp quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Về tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng cá tầm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3213/TCHQ-GSQL gửi Cơ quan quản lý CITES đề nghị xác định các loài cá tầm nhập khẩu để có cơ sở giải quyết các thủ tục tiếp theo cho doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu tiến hành điều tra, xác minh, xử lý đối với hành vi nhập khẩu cá tầm không đúng với khai báo và tên ghi trên Giấy phép CITES của các doanh nghiệp nhập khẩu cá tầm trong thời gian qua.

Đối với quản lý xuất xứ và sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện phân tích, xác định rủi ro đối với một số nhóm mặt hàng để chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện C/O mẫu D trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban quy tắc xuất xứ lần thứ 36 thực thi Hiệp định ATIGA về sự khác biệt mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ với đăng ký trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN.

Liên quan đến công tác soi chiếu, chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container. Theo đó, giao các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan truy cập Website của Tổng cục Hải quan tra cứu thông tin lô hàng khai báo có thuộc đối tượng soi chiếu hay không, để chủ động xuất trình hàng hóa cho cơ quan Hải quan kiểm tra theo quy định hiện hành.

Về công tác quản lý, sử dụng seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, với số lượng 2.000 seal định vị điện tử đã trang bị, triển khai tại 14 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, công tác quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển chịu sự giám sát hải quan đã được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ chi cục nơi hàng hóa vận chuyển đi đến chi cục nơi hàng hóa vận chuyển đến.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-de-xuat-gia-han-doi-voi-hang-gui-kho-ngoai-quan-150154.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc