Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng chủ động thu thập thông tin doanh nghiệp trên hệ thống điện tử

Hải quan Hải Phòng chủ động thu thập thông tin doanh nghiệp trên hệ thống điện tử
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Theo đó, Cục Hải quan Hải Phòng vận hành thử nghiệm từ ngày 5/8/2021 đến ngày 11/8/2021, dự kiến vận hành chính thức vào ngày 12/8/2021.

Phòng Quản lý rủi ro và Phòng Công nghệ thông tin được giao phối hợp để gửi thông báo triển khai chức năng thu thập thông tin doanh nghiệp tới cộng đồng doanh nghiệp trên phần mềm Ecus và xây dựng văn bản hướng dẫn sử dụng hệ thống cho công chức hải quan và doanh nghiệp.

Tại các chi cục sẽ truy cập chức năng thu thập thông tin doanh nghiệp trên hệ thống để sử dụng và thực hiện niêm yết công khai thông tin triển khai trên hệ thống, hướng dẫn sử dụng tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Trên cơ sở danh sách Phòng quản lý rủi ro cung cấp và các trường hợp theo quy định cần phải cung cấp thông tin, các chi cục sẽ chủ động, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2021 đã được Cục Hải quan Hải Phòng và Tổng cục Hải quan phân bổ để thực hiện cung cấp thông tin.

Cục Hải quan Hải Phòng mong muốn các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý phối hợp triển khai thành công chức năng này vừa để thực hiện nhiệm vụ của Cục, đồng thời đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp khi áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Thu thập thông tin hồ sơ doanh nghiệp là một hoạt động của cơ quan Hải quan để giúp đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Hoạt động này được thực hiện thường xuyên do doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin khi có thay đổi hoặc do cơ quan Hải quan triển khai thu thập thông tin định kỳ theo phân công của Tổng cục Hải quan, thu thập thông tin đối với doanh nghiệp lần đầu làm thủ tục tại đơn vị.

Các thông tin thu thập về doanh nghiệp sẽ được cơ quan Hải quan cập nhật hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống phục vụ đánh giá mức độ rủi ro, mức độ tuân thủ của doanh nghiệp theo nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-chu-dong-thu-thap-thong-tin-doanh-nghiep-tren-he-thong-dien-tu-150426.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc