Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng Phối hợp quản lý lâm sản và sản phẩm văn hóa xuất nhập khẩu

Hải quan Hải Phòng: Phối hợp quản lý lâm sản và sản phẩm văn hóa xuất nhập khẩu
Mặt hàng gỗ nhập khẩu về khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Kịp thời xử lý vi phạm trong xuất nhập khẩu lâm sản

Đối với nội dung phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị quán triệt thực hiện tốt các nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, cung cấp hồ sơ hải quan để xác minh tính hợp pháp của lô hàng lâm sản xuất khẩu, nhập khẩu.

Thứ hai, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp thông qua đầu mối Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng.

Thứ ba, quá trình làm thủ tục hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành có thông tin không đáp ứng điều kiện thì phối hợp Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng xử lý các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả phối hơp với cơ quan Hải quan, Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và thực hiện việc xác nhận gỗ xuất khẩu; tổ chức việc phân loại doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát sự tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền; thực hiện việc quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu theo quy...

Kịp thời thông tin những văn bản có liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản (nếu có) đến Cục Hải quan Hải Phòng; phối hợp trong việc điều tra khởi tố các vụ vi phạm về lâm luật theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng) phối hợp với chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai trong công tác kiểm tra, xác định chủng loại gỗ, xác minh tính hợp pháp của lô hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu; và xử lý các vụ kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật…

Nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm văn hóa

Trong công tác phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm trên cơ sở giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản xác nhận danh mục của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng (đối với hàng nhập khẩu) hoặc Biên bản giám định (đối với hàng xuất khẩu phải thực hiện giám định trước khi xuất khẩu); phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

Việc thông quan tờ khai dựa trên cơ sở là biên bản thẩm định nội dung văn hóa phẩm hoặc văn bản thông báo đã hoàn tất việc kiểm tra hoặc thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem, nhãn kiểm soát, lưu hành đối với hàng hóa đủ điều kiện phổ biến, lưu hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp cấp thiết do dịch bệnh, chấp nhận bản thông báo hoặc biên bản thẩm định nội dung văn hóa phẩm dạng điện tử (gửi và nhận qua đầu mối hai bên) để thông quan tờ khai theo quy định; sau đó nhận bản giấy từ Sở Văn hóa và Thể thao để lưu trong hồ sơ hải quan.

Đồng thời các chi cục phối hợp thực hiện thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy đối với hàng hóa không đáp ứng đủ điều kiện phổ biến, lưu hành theo quy định của pháp luật; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện quy chế phối; quá trình làm thủ tục hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành có thông tin không đáp ứng điều kiện thì thông qua đầu mối liên hệ, thông báo cho Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng để kịp thời phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, để thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa hai bên, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng có trách nhiệm:

Thứ nhất, cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Thứ hai, giám định văn hóa phẩm xuất khẩu theo đề nghị của cơ quan Hải quan và cá nhân, tổ chức theo quy định.

Thứ ba, tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định.

Thứ tư, tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương nhập khẩu. Tiếp nhận hồ sơ cấp và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng điều kiện theo quy định.

Thứ năm, tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các đối tượng (ngoài các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương nhập khẩu) thuộc địa phương nhập khẩu theo quy định.

Thứ sáu, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhập khẩu của các đối tượng (ngoài các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương nhập khẩu) thuộc địa phương nhập khẩu đối với các sản phẩm nghe nhìn được chứa trong máy móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử theo và nội dung văn hóa khác theo quy định.

Thứ bảy, kiểm tra hoặc thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem, nhãn kiểm soát, lưu hành đối với hàng hóa đủ điều kiện phổ biến, lưu hành theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa theo quy định…

Thứ tám, thực hiện các nội dung khác theo thẩm quyền liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu văn hóa phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhằm tăng cường công tác quản lý chuyên ngành; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo định hướng phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, ngày 8/7/2021, Cục Hải quan Hải Phòng ký 2 quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Cục với Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng và Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng.


source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-phoi-hop-quan-ly-lam-san-va-san-pham-van-hoa-xuat-nhap-khau-150334.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử