Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hoành Mô đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Xuân Hương
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Xuân Hương

7 tháng đầu năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Cục Hải quan Quảng Ninh và UBND huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

Lũy kế đến hết ngày 7/8, kim ngạch hàng hóa XNK qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đạt gần 90 triệu USD; thu ngân sách đạt 153,58 tỷ đồng; tăng 80,65% về kim ngạch và tăng 82,83% về số thu so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các khâu làm thủ tục hải quan, thực hiện kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Mặt khác, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện theo đúng phương án quản lý người, phương tiện và thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Hoành Mô vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa giải phóng hàng nhanh.

Cụ thể, Hải quan Hoành Mô đã tham mưu cho UBND huyện Bình Liêu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án về việc quản lý, giám sát chủ hàng, lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa từ các tỉnh, thành phố ngoài tỉnh Quảng Ninh đến khu vực cửa khẩu Hoành Mô.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng chủ động xây dựng các phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh Covid-19.

Trong công tác đồng hành, hỗ trợ DN, Hải quan Hoành Mô tập trung triển khai các hoạt động cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thúc đẩy XNK.

Đó là, chủ động nắm bắt và hỗ trợ giải đáp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hình thức đa dạng.

Cụ thể, Chi cục đã gửi trên 600 email và gần 1.500 lượt tin nhắn cung cấp thông tin văn bản pháp luật cho DN; tiếp nhận, giải đáp trực tiếp gần 30 vướng mắc tại bộ phận dây chuyền thủ tục…

Đặc biệt, Chi cục đã tổ chức thành công 2 Hội nghị tham vấn Hải quan-Doanh nghiệp bằng hình thức tham vấn trực tiếp và tham vấn từ xa để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời vướng mắc và tiếp thu ý kiến đóng góp từ cộng đồng DN nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan.

Đồng thời, Chi cục cũng duy trì triển khai “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục”.

Đơn vị cũng chú trong việc tự đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp lãnh đạo, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực (nếu có).

Kết quả, 7 tháng đầu năm 2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã thu hút 57 DN tham gia làm thủ tục qua địa bàn, trong đó có 25 DN mới.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hoanh-mo-dong-hanh-ho-tro-doanh-nghiep-150586.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc