Chuyển đến nội dung chính

Hải quan khẩn cấp tháo gỡ ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái

Gấp rút nhiều giải pháp giải tỏa hàng tồn tại cảng Cát Lái Ảnh: T.H
Gấp rút nhiều giải pháp giải tỏa hàng tồn tại cảng Cát Lái Ảnh: T.H

Vận chuyển hàng hóa từ Cát Lái đến cảng biển khác thuộc địa bàn

Đánh giá từ báo cáo tình hình của Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Cục Hải quan TPHCM về tình trạng hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng Cát Lái, Tổng cục Hải quan đã có công văn hỏa tốc hướng dẫn thủ tục hải quan tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đang lưu giữ tại cảng Cát Lái đến cảng biển khác trên địa bàn TPHCM và các cảng cạn/ICD phải đảm bảo theo các điều kiện cụ thể.

Về điều kiện hàng hóa được vận chuyển từ cảng Cát Lái đến lưu giữ tại cảng biển khác và các cảng cạn/ICD: Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quy định tại Quyết định số 23/2019/QĐ-Tg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; hàng hóa nguyên container (không vận chuyển hàng rời); hàng hóa chưa được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu; hàng hóa không có dấu hiệu nghi vấn, vi phạm đang trong diện các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra theo thông báo của cơ quan Hải quan; toàn bộ lô hàng, thuộc cùng một vận tải đơn, cùng thuộc hàng về cùng một địa điểm lưu giữ hàng hóa.

Hàng hóa được vận chuyển đến cảng biển, cảng cạn/ICD (gọi chung là địa điểm) để lưu giữ, cụ thể:

Hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai được vận chuyển về ICD Tân Cảng Long Bình hoặc ICD Tân Cảng Nhơn Trạch.

Hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương được vận chuyển về ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp tại các tỉnh miền Tây được vận chuyển về cảng Tân Cảng Hiệp Phước.

Về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 51b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Định kỳ hàng tuần, chi cục hải quan quản lý địa điểm lưu giữ tổng hợp, thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 biết về tình hình hàng hóa đưa vào, đưa ra, tồn đọng tại các địa điểm lưu giữ.

Cục Hải quan TPHCM chủ trì, phối hợp với cục hải quan các tỉnh, thành phố, các đơn vị khác có liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ đối với từng lô hàng từ khi bắt đầu vận chuyển đi từ cảng Cát Lái đến khi doanh nghiệp nhập khẩu hoàn thành thủ tục hải quan lấy hàng ra khỏi địa điểm lưu giữ.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các doanh nghiệp quản lý địa điểm có hàng hóa vận chuyển đến chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, theo dõi, giám sát, báo cáo về tình hình hàng hóa đưa vào, đưa ra, tồn đọng tại các địa điểm lưu giữ cho chi cục hải quan quản lý địa điểm lưu giữ, đồng thời phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa bị thẩm lậu vào nội địa, không làm thủ tục hải quan.

Sau khi hàng hóa vận chuyển đến các địa điểm lưu giữ, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chịu trách nhiệm thông báo về vị trí lưu giữ hàng hóa cho hãng tàu đại lý hãng tàu, chủ hàng biết để liên hệ thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan cho biết, các nội dung hướng dẫn trên áp dụng từ ngày ban hành công văn này (ngày 2/8/2021) đến thời điểm sau 15 ngày kể ngày UBND TPHCM có thông báo tạm dừng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn lưu giữ, giám sát hàng hóa tồn đọng

Đối với việc lưu giữ, giám sát hàng hóa tồn đọng, Cục Hải quan TPHCM cho phép Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vận chuyển hàng hóa tồn đọng đã hoàn thành việc kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng theo quy định tại số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính từ cảng Cát Lái về lưu giữ tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước.

Cục Hải quan TPHCM lập danh sách, quản lý chặt chẽ và báo cáo phương án xử lý hàng hóa tồn đọng về Tổng cục Hải quan trước khi xử lý đối với các lô hàng tồn đọng chuyển từ cảng Cát Lái đến cảng Tân Cảng Hiệp Phước.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chịu mọi chi phí vận tải, lưu giữ đối với các lô hàng tồn đọng từ khi vận chuyển từ cảng Cát Lái đến cảng Tân Cảng Hiệp Phước và đến khi hoàn thành việc xử lý hàng hóa tồn đọng; cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa thất thoát.

Thời gian áp dụng phương án giải quyết việc lưu giữ, giám sát hàng hóa tồn đọng thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

Điều tiết hàng chưa dỡ xuống cảng Cát Lái

Về việc điều tiết đối với hàng hóa nhập khẩu đang vận chuyển trên phương tiện vận tải chưa dỡ xuống cảng Cát Lái và hàng hóa nhập khẩu đã dỡ xuống cảng Cái Mép đang chờ xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyển về cảng Cát Lái, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo cho các khách hàng là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng tàu/đại lý hãng tàu về tình trạng ùn tắc tại cảng Cát Lái để khách hàng có phương án dỡ hàng và lưu giữ hàng hóa tại cảng Cái Mép, đồng thời, điều chỉnh các đích từ cảng Cát Lái về cảng Cái Mép để doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có ý kiến gửi các đơn vị kiểm tra chuyên ngành tại cảng biển để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu và sớm giải phóng hàng hóa ra khỏi cảng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-khan-cap-thao-go-un-tac-hang-hoa-tai-cang-cat-lai-150174.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc