Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Đà Nẵng sẵn sàng phương án phòng chống dịch thông suốt hoạt động

Hải quan Đà Nẵng sẵn sàng phương án phòng chống dịch thông suốt hoạt động
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: Hồng Vi
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: Hồng Vi

Theo đó, Cục Hải quan Đà Nẵng phân loại tình hình diễn biến dịch Covid-19 theo 3 cấp độ để có biện pháp phòng, chống phù hợp.

Cấp độ 1: có ca bệnh lây lan trong cộng động, UBND có văn bản chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội.

Cấp độ 2: dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều khu vực trong thành phố bị phong tỏa, cách ly.

Cấp độ 3: xuất hiện F0 tại trụ sở cục hải quan hoặc chi cục hải quan có trụ sở độc lập.

Đối với cấp độ 1, lãnh đạo Cục Hải quan Đà Nẵng yêu cầu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19; Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai các phương án phòng, chống dịch.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc căn cứ vào đặc điểm, khối lượng công việc và nguồn nhân lực của đơn vị, chủ động tổ chức, phân công làm việc theo ca, kíp; bố trí số lượng ca, kíp làm việc tại đơn vị.

Áp dụng công nghệ thông tin, các hình thức trực tuyến, thông qua mạng internet để làm việc với doanh nghiệp, cá nhân trong giải quyết thủ tục hải quan; khuyến khích làm việc giãn cách, từ xa, hạn chế tiếp xúc trong và ngoài cơ quan đơn vị.

Thiết lập lối đi riêng, khu vực tiếp nhận hồ sơ cách biệt với khu làm việc để hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cá nhân, doanh nghiệp; thực hiện khử khuẩn hồ sơ trước khi chuyển đến các bộ phận giải quyết.

Trang bị và bố trí đầy đủ các thiết bị, dụng cụ và các điều kiện cần thiết phục vụ làm việc, sinh hoạt đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; sẵn sàng phương án phân công nhân sự và tổ chức làm việc trong trường hợp áp dụng phương án theo Cấp độ 2 hoặc Cấp độ 3; đồng thời sẵn sàng tăng cường, hỗ trợ cho các đơn vị khác khi được phân công.

Đối với Cấp độ 2, các đơn vị thực hiện đầy đủ phương án phòng dịch Cấp độ 1, đồng thời tổ chức phân công làm việc theo ca, kíp dài ngày; thực hiện phương châm “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại đơn vị) đối với từng ca, kíp.

Trong thời gian của mỗi ca, kíp, công chức, người lao động không được ra khỏi khu vực cơ quan, đơn vị; những người không được phân công ca trực hoặc không được phân công nhiệm vụ khác không được ra, vào trụ sở cơ quan, đơn vị. Chủ động liên hệ đơn vị chức năng tổ chức xét nghiệm cho công chức và người lao động.

Đối với phương án phòng, chống dịch theo Cấp độ 3, trường hợp có F0 xuất hiện tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trưởng đơn vị thực hiện phân loại F1, F2, F3 để thực hiện cách lỵ đối với công chức, người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, báo cáo ngay cho Trưởng ban phòng, chống dịch Covid-19 của Cục để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; thông báo ngay và phối hợp với cơ quan y tế thực hiện ngay các biện cách ly, phong tỏa và tổ chức xét nghiệm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND thành phố và Sở Y tế.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng làm việc, trụ sở đơn vị theo đúng quy định của cơ quan y tế, chỉ được sử dụng trở lại sau khi đã đảm bảo các yêu cầu khử khuẩn.

Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, các quy định đối với khu cách ly, tránh lây nhiễm chéo ở trụ sở trong thời gian cách ly; khoanh vùng khu cách ly…

Căn cứ tình hình thực tế, trưởng đơn vị tổ chức sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp cho công chức, người lao động, đảm bảo duy trì các công việc tại đơn vị. Trường hợp cần thay đổi phương thức, địa điểm làm việc, địa điểm kiểm tra hồ sơ, hàng hóa, tăng cường nguồn lực hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan cần báo cáo kịp thời.

Các thành viên của Ban phòng, chống dịch Covid-19 của Cục Hải quan Đà Nẵng theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị đảm bảo duy trì thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, thông suốt hoạt động XNK, XNC.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-san-sang-phuong-an-phong-chong-dich-thong-suot-hoat-dong-150645.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next