Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Quảng Ninh thu hơn 10 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Hải quan Quảng Ninh thu hơn 10 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
Công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Trong đó, tỷ lệ phát hiện vi phạm qua công tác kiểm tra sau thông quan trung bình đạt 43,75% (kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp đạt 68% và tại trụ sở cơ quan Hải quan đạt 32,76%).

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương phòng, chống dịch Covid19, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan tập trung đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro; nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá.

Mặt khác, tăng cường nắm bắt thông tin tình hình hoạt động kinh doanh từ phía doanh nghiệp trước khi tiến hành kiểm tra nhằm tạo sự đồng thuận của doanh nghiệp trong việc chấp hành các chính sách pháp luật, đảm bảo hiệu quả tối đa trong mỗi cuộc kiểm tra sau thông quan.

Theo Cuc Hải quan Quảng Ninh, mặc dù tiến độ triển khai các đoàn kiểm tra đã được phê duyệt theo kế hoạch nhưng một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc không thể triệu tập nhân sự do dịch bệnh, xin hoãn, miễn kiểm tra.

Ngoài ra, có thời điểm giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khiến các cuộc kiểm tra phải tạm dừng, tạm hoãn kéo dài gây rất nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, thanh tra.

Trong quý 3 và quý 4, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vận dụng linh hoạt các nguồn lực sẵn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và chính trị qua công tác kiểm tra sau thông quan.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-thu-hon-10-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-151648.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next