Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Thái Bình thu ngân sách đạt 102 chỉ tiêu

Hải quan Thái Bình thu ngân sách đạt 102% chỉ tiêu
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình.

Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 13/8, Chi cục Hải quan Thái Bình thu được 1.122,93 tỷ đồng, đạt 102,08% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (1.100 tỷ đồng), đạt 97,65% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (1.150 tỷ đồng), tăng 73% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt hàng đóng góp nguồn thu chủ yếu và là nguyên nhân chính giúp Chi cục Hải quan Thái Bình thu ngân sách khởi sắc là từ xăng dầu nhập khẩu.

Từ đầu năm đến 13/8, tại Chi cục Hải quan Thái Bình có 601 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, tăng 7% so với cùng kỳ 2020; tổng kim ngạch đạt 2,94 tỷ USD, tăng 41,68%.

Hàng hóa xuất khẩu tại Chi cục chủ yếu là may mặc, dệt khăn bông, xơ sợi, thực phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ (chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu), riêng mặt hàng may mặc chiếm đến 70%-75%...

Về nhập khẩu, mặt hàng chủ yếu gồm nguyên liệu may gia công, nguyên liệu vật tư để phục vụ sản xuất, nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt, may, xơ, sợi, hàng đầu tư là máy móc tạo tài sản cố định phục vụ các dự án đầu tư, máy móc, linh kiện, thiết bị ô tô, hàng điện tử, xăng dầu, sắt thép...

Ngoài ra, Chi cục còn làm thủ tục cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; giám sát phương tiện vận tải thực hiện chuyển tải, sang mạn xăng dầu nhập khẩu của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-thai-binh-thu-ngan-sach-dat-102-chi-tieu-151490.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc