Hải quan TPHCM Chủ động bố trí nhân sự thông quan hàng hóa tại cửa khẩu

Hải quan TPHCM: Chủ động bố trí nhân sự thông quan hàng hóa tại cửa khẩu
Hải quan TPHCM thực hiện kiểm tra hàng hóa qua máy soi. Ảnh: T.H

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Nguyễn Hữu Nghiệp, qua thông tin từ các phương tiện truyền thông, từ ngày 23/8, TPHCM tăng biện pháp tăng cường giãn cách siết chặt hơn theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố… Để đảm bảo duy trì hoạt động XNK thông suốt tại các cửa khẩu, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị cần chủ động có sự chuẩn bị, phối hợp với các đơn vị kinh doanh cảng (nếu cần thiết) để xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể của đơn vị, phù hợp với tình hình giãn cách xã hội, đồng thờ dự kiến nguồn nhân lực làm việc trực tiếp của đơn vị theo các tỷ lệ khác phù hợp, kể cả phương án phải làm việc, ăn, ở tại cơ quan theo phương án “3 tại chỗ”.

Thủ trưởng các đơn vị quán triệt việc xây dựng các phương án làm việc phải phù hợp, đảm bảo an toàn theo quy định về phòng, chống dịch nhưng phải tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM cũng đề nghị trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nội dung thông báo và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Cục để được phối hợp, giải quyết ngay.

Trước đó, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ngày 18/8/2021 Tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cục Hải quan TPHCM đã ban hành công văn hướng dẫn chi tiết phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, trước diễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở Tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cục Hải quan TPHCM đang chuẩn bị thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do đồng chí Cục trưởng làm Trưởng ban; đồng thời thành lập Tổ an toàn Covid-19 để hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Cục; thành lập Tổ an toàn Covid-19 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, Văn phòng Đảng uỷ để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Các CBCC Cục Hải quan TPHCM phải ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-chu-dong-bo-tri-nhan-su-thong-quan-hang-hoa-tai-cua-khau-151175.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF