Review
Your Ads Here

Published on

Hỗ trợ tối đa thông quan hàng hóa phục vụ dự án của Tập đoàn Dell

Hỗ trợ tối đa thông quan hàng hóa phục vụ dự án của Tập đoàn Dell
Thành lập các Tổ hỗ trợ thông quan hàng hóa từ cấp Tổng cục đến chi cục
Hải quan chỉ đạo nhiều vấn đề về hồ sơ hải quan, hỗ trợ thông quan hàng hóa
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Liên quan đến kiến nghị cho phép hàng hóa xuất nhập khẩu của Tập đoàn Dell và các đối tác tại Việt Nam được thực hiện thủ tục thông quan 24/7 theo luồng Xanh và được thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính mà không phải gửi yêu cầu đến cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết đối với hai đối tác của Tập đoàn Dell tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, công nhận là doanh nghiệp ưu tiên có các đối tác này.

Theo đó, nếu 2 đối tác này được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên thì thủ tục hải quan sẽ được thực hiện theo Điều 43 Luật Hải quan, khi làm thủ tục hải quan sẽ được miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

Trong trường hợp không phải là doanh nghiệp ưu tiên thì việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan hiện đang thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan cũng là cơ sở để cơ quan hải quan xem xét miễn kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan (luồng Xanh).

Đối với nội dung kiến nghị thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính, Tổng cục Hải quan đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Dell về việc cho phép các đối tác sản xuất của Tập đoàn Dell tại Việt Nam là Công ty TNHH Compal và Công ty TNHH Wiston Infocomm được thực hiện thủ tục hải quan 24/7 đối với hàng hóa phục vụ sản xuất cho Dell.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nam Ninh xây dựng phương án, bố trí nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ dự án của Tập đoàn Dell.source https://haiquanonline.com.vn/ho-tro-toi-da-thong-quan-hang-hoa-phuc-vu-du-an-cua-tap-doan-dell-151424.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next