Review
Your Ads Here

Published on

Infographics Diễn tiến thu ngân sách của Hải quan TPHCM 8 tháng năm 2021

Infographics Diễn tiến thu ngân sách của Hải quan TPHCM 8 tháng năm 2021

Theo Cục Hải quan TPHCM, mặc dù rất nỗ lực khắc phục khó khăn của đơn vị Hải quan nằm trong tâm dịch của cả nước, nhưng bắt đầu từ tháng 8/2021, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đã giảm rất mạnh.

Infographics: Diễn tiến thu ngân sách của Hải quan TPHCM


source https://haiquanonline.com.vn/infographics-dien-tien-thu-ngan-sach-cua-hai-quan-tphcm-8-thang-nam-2021-151212.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next