Chuyển đến nội dung chính

Infographics Diễn tiến thu ngân sách của Hải quan TPHCM 8 tháng năm 2021

Theo Cục Hải quan TPHCM, mặc dù rất nỗ lực khắc phục khó khăn của đơn vị Hải quan nằm trong tâm dịch của cả nước, nhưng bắt đầu từ tháng 8/2021, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đã giảm rất mạnh.

Infographics: Diễn tiến thu ngân sách của Hải quan TPHCM


source https://haiquanonline.com.vn/infographics-dien-tien-thu-ngan-sach-cua-hai-quan-tphcm-8-thang-nam-2021-151212.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc