Khó khăn do dịch Covid 19 một địa điểm kiểm tra hàng hóa bị tạm dừng hoạt động

Khó khăn do dịch Covid-19, một địa điểm kiểm tra hàng hóa bị tạm dừng hoạt động

Cụ thể, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty TNHH Tám Mộng, địa chỉ tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Trước đó, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới nêu trên đã được Tổng cục Hải quan công nhận. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng đến hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, do đó, đến nay qua 6 tháng liên tiếp không có hoạt động đưa hàng hóa vào, ra địa điểm.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu Công ty TNHH Tám Mộng không có văn bản đề nghị đưa địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Long An kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.source https://haiquanonline.com.vn/kho-khan-do-dich-covid-19-mot-dia-diem-kiem-tra-hang-hoa-bi-tam-dung-hoat-dong-150251.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn