Lạng Sơn 6 doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Đó là nội dung tại quyết định của Tổng cục Hải quan được ban hành mới đây. Thời hạn tạm dừng theo quyết định này là tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành.

Cụ thể 6 công ty bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan gồm: Công ty CP kho ngoại quan Chi Ma – Bắc Kinh; Công ty TNHH Tuấn Hường Lạng Sơn; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thanh Phát; Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh; Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hòa An; Công ty TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn.

Tại quyết định này Tổng cục Hải quan cũng thu hồi 5 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được cấp cho nhân viên các công ty trên.

Lý do thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết thời hạn sử dụng và việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của các công ty trên do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/lang-son-6-doanh-nghiep-bi-tam-dung-hoat-dong-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-151356.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF