Chuyển đến nội dung chính

Liên hệ Tổ hỗ trợ xử lý 3 cấp nếu vướng mắc về thủ tục hải quan

CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân

Xử lý vướng mắc trong 3 giờ kể từ khi nhận được phản ánh

Theo ông Đào Duy Tám, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động XNK được thông suốt, Tổng cục Hải quan đã thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 như: vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm…

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thành lập duy trì các Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thông quan nhanh hàng hàng hóa XNK.

Ông Đào Duy Tám cho biết, tại Tổng cục Hải quan cũng có các đơn vị nghiệp vụ như Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan trực tiếp tiếp nhận, xử lý, báo cáo các cấp có thẩm quyền hoặc trao đổi với bộ, ngành để kịp thời xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, hải quan địa phương trong trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền các đơn vị tham mưu sẽ trình lãnh đạo Tổng cục có văn bản hướng dẫn trong thời gian 3 giờ kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc. Việc tiếp nhận vướng mắc được thực hiện qua email, thư điện tử, ứng dụng zalo, viber… để tiếp nhận phản hồi ngay thông tin cho doanh nghiệp hoặc hướng dẫn hải quan địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngay khi có chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, tại các đơn vị hải quan địa phương đã nhanh chóng thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu từ cấp cục đến chi cục.

Các đơn vị hải quan nhanh chóng triển khai

Cục Hải quan Thanh Hóa thông tin, Tổ hỗ trợ đã được đăng tải trên website của đơn vị với thành viên là lãnh đạo cục, các phòng nghiệp vụ và chi cục.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thanh Hóa cũng triển khai cụ thể các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về tạo thuận lợi thông quan hàng hóa. Cụ thể là việc cho phép người khai hải quan được nộp chậm một số chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan phải nộp bản chính dưới dạng bản giấy/sao y công chứng/chứng thực…

Đối với hồ sơ khai hải quan, người khai hải quan khai và nộp đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định, trường hợp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định người khai hải quan phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực… khi làm thủ tục hải quan, nếu người khai hải quan khai thông tin đề nghị được chậm nộp thì chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin đề nghị nộp chậm tại chỉ tiêu thông tin “phần ghi chú” trên tờ khai hải quan điện tử gửi cơ quan Hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và nộp chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan Hải quan.

Người khai hải quan phải nộp bổ sung các chứng từ giấy được chậm nộp nêu trên cho cơ quan hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp hoặc chi cục hải quan có địa chỉ thuộc khu vực giãn cách/ cách ly/phong tỏa theo chỉ thị của Chính phủ hoặc của UBND tỉnh, người khai hải quan không thể nộp đúng thời hạn nêu trên thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi hết thời gian giãn cách/cách ly/phong tỏa theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, người khai hải quan phải nộp bản giấy các chứng từ nêu trên cho cơ quan Hải quan.

Cục Hải quan Thanh Hóa cũng chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ, Đội Kiểm soát hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với các trường hợp chậm nộp các chứng từ bản giấy thuộc hồ sơ hải quan, kịp thời phát hiện các hành vi sai phạm; tăng cường công tác thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp công chức gây phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, gây thất thoát cho doanh nghiệp.

Việc thành lập Tổ hỗ trợ cũng được Cục Hải quan Hà Nội sớm triển khai với thành phần là lãnh đạo cục, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và chi cục.

Cục Hải quan Hà Nội đã quán triệt đến từng công chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hải quan và hướng dẫn về nộp hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử; đảm bảo các yêu cầu về kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan.

Đơn vị thành lập các Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của doanh nghiệp tại trụ sở Cục Hải quan Hà Nội và tại các chi cục hải quan để hướng dẫn ngay các vướng mắc phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Hay tại Cục Hải quan Đà Nẵng, Tổ hỗ trợ cũng được thành lập do Phó Cục trưởng Trần Văn Anh làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và công chức để hỗ trợ, xử lý các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Không chỉ các đơn vị nêu trên, tại các cục hải quan tỉnh, thành phố khác cũng nhanh chóng có hoạt động hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19 nhằm đẩy nhanh thông quan hàng hóa đưa vào sản xuất, kinh doanh.source https://haiquanonline.com.vn/lien-he-to-ho-tro-xu-ly-3-cap-neu-vuong-mac-ve-thu-tuc-hai-quan-151082.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc