Review
Your Ads Here

Published on

Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 34 000 tỷ đồng trong tháng 7

Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 34 000 tỷ đồng trong tháng 7
Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 34.000 tỷ đồng trong tháng 7
Ô tô nhập khẩu là một trong những mặt hàng đóng góp nguồn thu lớn nhất của ngành Hải quan trong 7 tháng đầu năm. Ảnh: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, với kết quả trong tháng 7 nâng tổng thu ngân sách của toàn Ngành trong 7 đầu năm đạt 230.538 tỷ đồng bằng 73,2% dự toán, bằng 69,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 31,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước.

Trong đó xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 4,4% và nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 0,6%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 371,16 tỷ USD, tăng mạnh 29,5%.

Trong đó xuất khẩu ước đạt 184,33 tỷ USD, tăng 24,8% và nhập khẩu ước đạt 186,83 tỷ USD, tăng 34,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 7 tháng đầu năm lên 2,5 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 8,7 tỷ USD của 7 tháng đầu năm trước.source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-thu-ngan-sach-hon-34000-ty-dong-trong-thang-7-150107.html

More From News

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next