Ông Nguyễn Minh Chiếm phụ trách Cục Hải quan Cà Mau từ ngày 1 9

Ông Nguyễn Minh Chiếm ( trái) và ông Lâm Văn Thời tại Hội nghị
Ông Nguyễn Minh Chiếm ( trái) và ông Lâm Văn Thời tại Hội nghị

Tại đầu cầu Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng phát biểu đánh giá cao và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của ông Lâm Văn Thời, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cà Mau trong việc xây dựng tập thể Cục Hải quan Cà Mau nói riêng cũng như đóng góp đối với ngành Hải quan nói chung trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ phụ trách Cục Hải quan tỉnh Cà Mau, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng lưu ý Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cà Mau Nguyễn Minh Chiếm cần tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, giữ gìn đoàn kết nội bộ, lãnh đạo Cục Hải quan Cà Mau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại đầu cầu Cà Mau, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Lương Trọng Quyền đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lâm Văn Thời và quyết định giao phụ trách Cục Hải quan cho ông Nguyễn Minh Chiếm. Ông Lương Trọng Quyền phát biểu đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của ông Lâm Văn Thời đối với ngành Hải quan cũng như đối với địa phương trong những năm qua.

Ông Lương Trọng Quyền cũng lưu ý ông Nguyễn Minh Chiếm, Phó Cục trưởng phụ trách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của Cục Hải quan Cà Mau, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngành Hải quan và địa phương giao.

Ông Lương Trọng Quyền, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định cho ông Lâm Văn Thời và ông Nguyễn Minh Chiếm
Ông Lương Trọng Quyền, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau trao các Quyết định cho ông Lâm Văn Thời và ông Nguyễn Minh Chiếm

Phát biểu với lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Tỉnh ủy Cà Mau, ông Nguyễn Minh Chiếm cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ngành và địa phương thời gian, tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tại hội nghị, giữ gìn đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được của đơn vị, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Cà Mau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.source https://haiquanonline.com.vn/ong-nguyen-minh-chiem-phu-trach-cuc-hai-quan-ca-mau-tu-ngay-19-151711.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF