Review
Your Ads Here

Published on

Đồng ý giải phóng lô hàng 3 triệu bộ kit test xét nghiệm nhanh Covid 19

Đồng ý giải phóng lô hàng 3 triệu bộ kit test xét nghiệm nhanh Covid 19
Hải quan tạo thuận lợi thông quan nhanh các lô hàng viện trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Hải quan tạo thuận lợi thông quan nhanh các lô hàng viện trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

(HQ Online) - Thông quan ngay trong ngày các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm... để ...

Đồng ý chưa thu thuế lô hàng phục vụ phòng chống dịch của Tập đoàn VinGroup tài trợ cho Bộ Y tế Đồng ý chưa thu thuế lô hàng phục vụ phòng chống dịch của Tập đoàn VinGroup tài trợ cho Bộ Y tế

(HQ Online) - Để phục vụ khẩn cấp hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Tập đoàn VinGroup- Công ...

Ngày 31/7, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6184/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc tiếp nhận 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty CP du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô và đề nghị miễn thuế NK, thuế GTGT cho lô hàng, tạo điều kiện về các thủ tục thông quan thuận lợi nhất để Bộ Y tế được tiếp nhận ngay lô hàng, kịp thời phục vụ công tác chống dịch.

Liên quan đến việc miễn thuế NK và không thu thuế GTGT, để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty CP du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô bổ sung thông tin cụ thể về mô tả hàng hóa, ký, mã hiệu, chủng loại hàng hóa của bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 theo quy định.

Lấy mẫu test Covid-19 cho nhân viên tại Vissan. Ảnh: DN cung cấp
Nhân viên y tế lấy mẫu test Covid-19.

Về việc tạo điều kiện thực hiện thủ tục NK để Bộ Y tế được tiếp nhận ngay lô hàng, trước mắt để phục vụ khẩn cấp hoạt động phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty CP du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô được giải phóng hàng đối với lô hàng 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 NK để phục vụ yêu cầu chống dịch bệnh cấp bách hiện nay.

Công ty CP du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô chưa phải thực hiện nghĩa vụ về thuế NK, thuế GTGT đối với 3 triệu bộ kit test xét nghiệm nhanh Covid-19 với điều kiện công ty phải có văn bản cam kết về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quyết định cuối cùng của cấp có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (nơi công ty dự kiến làm thủ tục NK lô hàng) thực hiện thủ tục giải phóng hàng đối với lô hàng 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 nêu trên để công ty kịp thời giao cho Bộ Y tế.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đang rất cần các trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch trong đó có bộ kit test xét nghiệm nhanh Covid 19, việc Công ty CP du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô tài trợ 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cả nước là một hoạt động mang tính nhân đạo, cần thiết và cấp bách để phục vụ cộng đồng.source https://haiquanonline.com.vn/dong-y-giai-phong-lo-hang-3-trieu-bo-kit-test-xet-nghiem-nhanh-covid-19-150087.html

More From News

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next