Số thu ngân sách của Hải quan TPHCM giảm hàng nghìn tỷ đồng

Hải quan TPHCM. Ảnh: T.H
Công chức Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, số thuế thực nộp ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện trong tháng 8/2021 đạt 7.063 tỷ đồng, giảm trên 900 tỷ đồng so với tháng 8/2020 và giảm trên 2.800 tỷ đồng so với tháng 7/2021.

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong kỳ báo cáo các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ 2020 rơi vào một số nhóm mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao (chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ ...) nên đã tác động trực tiếp đến số thu ngân sách của đơn vị.

Lũy kế đến ngày 15/8/2021, số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TPHCM là 75.069 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán pháp lệnh (108.000 tỷ đồng), đạt 66,5% chỉ tiêu phấn đấu )112.900 tỷ đồng); tăng 24,1% (tăng tuyệt đối 14.590 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND TPHCM và các Kế hoạch triển khai của Cục Hải quan TP.HCM. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu TPHCM...source https://haiquanonline.com.vn/so-thu-ngan-sach-cua-hai-quan-tphcm-giam-hang-nghin-ty-dong-151118.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF