Chuyển đến nội dung chính

Sử dụng trụ sở cũ Chi cục Hải quan CK cảng Dung Quất phục vụ phòng chống dịch

Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H
Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Cụ thể, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo cho công tác chuẩn bị sẵn sàng các khu ở tập trung, Tổng cục Hải quan chấp thuận với đề xuất của Cục Hải quan Quảng Ngãi cho Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi mượn tạm trụ sở làm việc cũ của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, để góp phần cùng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị trưng dụng trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Cục Hải quan Quảng Ngãi đã báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét cho Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi mượn tạm trụ sở Chi cục để thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất.source https://haiquanonline.com.vn/su-dung-tru-so-cu-chi-cuc-hai-quan-ck-cang-dung-quat-phuc-vu-phong-chong-dich-150469.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc