Tạm dừng hoạt động 5 đại lý thu hồi 7 mã số đại lý hải quan tại Đồng Nai

Cụ thể, 5 đại lý làm thủ tục hải quan bị tạm dừng hoạt động gồm: Công ty TNHH Vĩnh Cường; Công ty TNHH MTV TM-DV-XNK Trí Tín; Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế Sao Mai; Công ty Cổ phần Năng lượng Việt Phát và Công ty TNHH Một thành viên Sang Thuận Phát.

Các công ty trên bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan thời hạn tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với các công ty trên là tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan cũng quyết định thu hồi 7 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc 7 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đồng Nai, do các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết thời hạn sử dụng.

Cụ thể, 7 mã số thu hồi gồm: mã số 215148098, cấp cho ông/bà Lê Thị Thanh Thúy, Công ty TNHH Tiếp vận và vận tải Á Âu; mã số 212085683, cấp cho ông/bà Bùi Văn Vương, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai; mã số 022875756, cấp cho ông/bà Thái Minh Luân, Công ty TNHH Vĩnh Cường; mã số 271348183, cấp cho ông/bà Nguyễn Thiềm Mỹ Chi, Công ty TNHH MTV TM-DV-XNK Trí Tín; mã số 023413874, cấp cho ông/bà Đỗ Nhật Đăng Khoa, Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế Sao Mai; mã số 186969497, cấp cho ông/bà Nguyễn Đình Hiếu, Công ty Cổ phần Năng lượng Việt Phát; mã số 221225999, cấp cho ông/bà Lê Vũ Ngọc Trân, Công ty TNHH Một thành viên Sang Thuận Phát.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-5-dai-ly-thu-hoi-7-ma-so-dai-ly-hai-quan-tai-dong-nai-151276.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF