Tạm dừng hoạt động một kho ngoại quan tại Lai Châu

Tạm dừng hoạt động một địa điểm làm thủ tục hải quan tại Hải Phòng
Hải quan đề xuất gia hạn đối với hàng gửi kho ngoại quan
Tạm dừng hoạt động một kho ngoại quan tại Lai Châu

Kho ngoại quan của Công ty CP thương mại và dịch vụ Thống Nhất. Theo quyết định tạm dừng của Tổng cục Hải quan, sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu công ty không có văn bản đề nghị đưa kho vào hoạt động trở lại, cục trưởng Cục Hải quan Điện Biên kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định chấm dứt hoạt động.

Trước đó, theo rà soát của Cục Hải quan Điện Biên, trong vòng 6 tháng qua Công ty không có hoạt động đưa hàng hóa ra, vào kho ngoại quan.

Căn cứ Điều 14 Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP, Cục Hải quan Điện Biên đã báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét tạm dừng hoạt động kho ngoại quan.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-mot-kho-ngoai-quan-tai-lai-chau-151267.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF