Chuyển đến nội dung chính

Thu hồi 4 mã số nhân viên tạm dừng 2 đại lý làm thủ tục hải quan tại Thanh Hóa

Cụ thể, mới đây Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định thu hồi 4 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan gồm: mã số 172164089, cấp cho ông/bà Trần Văn Trọng, nhân viên Công ty TNHH Thanh Hòa; mã số 171873264, cấp cho ông/bà Phạm Thúy Hà, nhân viên Công ty TNHH giao nhận, vận tải và đại lý hải quan Thanh Hóa; mã số 173129675, cấp cho ông/bà Mai Công Luật, nhân viên Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuậ và đầu tư Ngọc Long; mã số 173228314, cấp cho ông/bà Bùi Thị Khánh Ly, nhân viên Công ty Cổ phần Giám định Nghi Sơn.

Các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trên bị thu hồi do đã hết thời hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 2 đại lý thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Thanh Hóa; thời hạn tạm dừng tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành.

Cụ thể gồm: Công ty TNHH Thanh Hòa; Công ty Cổ phần Giám định Nghi Sơn. Việc tạm dừng hoạt động hai đại lý là do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/thu-hoi-4-ma-so-nhan-vien-tam-dung-2-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-thanh-hoa-151420.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc