Chuyển đến nội dung chính

Thu ngân sách 455 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Thu ngân sách 455 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 7 (kỳ báo cáo từ 16/6-15/7), toàn Ngành thực hiện 177 cuộc KTSTQ, trong đó có 33 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 144 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 13,51 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 56,83 tỷ đồng.

Lũy kế đến 15/7, toàn ngành thực hiện KTSTQ 1.062 cuộc, trong đó có 264 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 798 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 500,2 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền gần 455 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng Cục KTSTQ thu nộp ngân sách hơn 403 tỷ đồng, chiếm tới 88,6% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.

Ngoài thực hiện các cuộc kiểm tra trực tiếp, Cục KTSTQ còn chú trọng mở rộng và hoàn thiện kế hoạch định hướng KTSTQ theo các chuyên đề; xây dựng kế hoạch định hướng đấu tranh chống gian lận về xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa xuất khẩu...source https://haiquanonline.com.vn/thu-ngan-sach-455-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-150347.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử