Tiếp tục rà soát tạm dừng hoạt động 4 đại lý làm thủ tục hải quan tại Bắc Ninh

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Quang Hùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Quang Hùng

Cụ thể, các đại lý làm thủ tục hải quan bị tạm dừng hoạt động gồm: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Quốc tế CELTIC; Công ty TNHH Minh An Bắc Ninh; Công ty CMC Bắc Ninh; Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Ngôi Sao Xanh. Thời hạn tạm dừng tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Bên cạnh đó, tại quyết định này, Tổng cục Hải quan cũng thu hồi 9 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được cấp cho các đại lý trên.

Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là do mã số hết thời hạn sử dụng; tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Trong đợt rà soát này, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng hoạt động nhiều đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết hạn sử dụng.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi tất cả mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp đối với 6 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Lạng Sơn; tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 5 đại lý thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đồng Nai và thu hồi 7 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/tiep-tuc-ra-soat-tam-dung-hoat-dong-4-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-bac-ninh-151367.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF