Chuyển đến nội dung chính

Tờ khai xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng tăng hơn 21 trong tháng 7

Tờ khai xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng tăng hơn 21% trong tháng 7
Biểu đồ: T.Bình.

Trong đó, nhập khẩu là 100.065 tờ khai, xuất khẩu là 92.673 tờ khai.

Trong 9 chi cục trực thuộc, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công có lượng tờ khai lớn nhất với 44.665 tờ khai và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất với 4.336 tờ khai.

Về tỷ lệ phân luồng, tính chung toàn Cục tờ khai luồng Xanh, luồng Vàng lên đến 97% (trong đó luồng Xanh 67,3%).

Tuy nhiên, tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu tỷ lệ luồng Vàng, luồng Đỏ còn ở mức cao tới 79% tương đương gần 22.000 tờ khai.

Hết tháng 7, Cục Hải quan Hải Phòng đã giải quyết thủ tục đối với hơn 1,2 triệu tờ khai, trong đó tháng 7 có lượng tờ khai lớn nhất và tháng 2 có lượng tờ khai ít nhất (111.243 tờ khai).

Về kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng, tháng 7 đạt gần 9 USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu đạt gần 4,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020, riêng kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 26,6 triệu USD, tăng 59,5%; nhập khẩu đạt gần 4,45 tỷ USD, tăng 14,2%, riêng kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1,76 tỷ USD, tăng 15,6%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng đạt gần 58 tỷ USD tăng 30,6% so với cùng kỳ 2020, tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 13,5 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD, tăng 32%; nhập khẩu đạt 30,4 tỷ USD, tăng 29,3%.source https://haiquanonline.com.vn/to-khai-xuat-nhap-khau-tai-hai-quan-hai-phong-tang-hon-21-trong-thang-7-151400.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc