Tổng cục Hải quan công nhận mới hai đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, quyết định của Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Xếp dỡ Pacific, địa chỉ tại TP Hải Phòng và Công ty TNHH Thương mại Tiếp vận Toàn Cầu AC&T, địa chỉ tại tỉnh Bình Phước.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan hai công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-cong-nhan-moi-hai-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-150720.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn