Chuyển đến nội dung chính

235 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

235 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý 3 có gần 184 nghìn hồ sơ của 1.628 doanh nghiệp được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Các thủ tục hành chính mới kết nối trong quý 3 như: “Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu”, “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu” (của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); “Cấp mới số lưu hành đổi với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường”; “Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường” (của Bộ Y tế)…

Như vậy, đến cuối tháng 9 có 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Số lượng thủ tục hành chính thực hiện (đến 15/9) là 4,08 triệu hồ sơ của 49.350 doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong quý 3, với vai trò Cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Tổng cục Hải quan đã hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.source https://haiquanonline.com.vn/235-thu-tuc-hanh-chinh-ket-noi-co-che-mot-cua-quoc-gia-153049.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc