Chuyển đến nội dung chính

3 đại lý làm thủ tục hải quan mới được công nhận

Cụ thể, Tổng cục Hải quan công nhận các công ty: Công ty Cổ phần Hệ thống Á Châu, địa chỉ tại Hà Nội; Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics, địa chỉ tại Hải Phòng và Công ty TNHH Thuận An 168, địa chỉ tại Lạng Sơn đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, các công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.source https://haiquanonline.com.vn/3-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-moi-duoc-cong-nhan-152178.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc