Review
Your Ads Here

Published on

Bị cưỡng chế một doanh nghiệp nhờ đại lý mở tờ khai hải quan

Bị cưỡng chế một doanh nghiệp nhờ đại lý mở tờ khai hải quan
5702-5-0725-img-3607
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hồ sơ DN nợ thuế. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa, đơn vị phát sinh trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng cưỡng chế dừng thủ tục hải quan nhưng đăng ký 2 tờ khai nhập khẩu hàng hóa thông qua đại lý hải quan.

Đó là trường hợp của Công ty TNHH GAP International Sourcing (Việt Nam), MST: 0313425233 thuộc đối tượng cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. Trước đó, theo yêu cầu của Cục Thuế TPHCM, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-ĐT ngày 9/6/2021 dừng thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH GAP International Sourcing.

Tuy nhiên, trong thời gian bị cưỡng chế, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư phát hiện Công ty TNHH GAP International Sourcing phát sinh 2 tờ khai đăng ký sau thời điểm quyết định cưỡng chế được cập nhật tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh.

Hai tờ khai trên do 2 đại lý hải quan đứng tên khai báo hải quan và nộp thuế thay cho Công ty TNHH GAP International Sourcing (Việt Nam).

Để ngăn chặn tình trạng vi phạm của doanh nghiệp, Cục Hải quan TPHCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, có ý kiến chỉ đạo xử lý khắc phục tình trạng này.source https://haiquanonline.com.vn/bi-cuong-che-mot-doanh-nghiep-nho-dai-ly-mo-to-khai-hai-quan-152461.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next