Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Tân cảng Quế Võ

Địa điểm của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Tổng diện tích địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng Tân cảng Quế Võ là 96.440 m2.

Mã địa điểm xếp hàng là VNISB; mã địa điểm lưu kho là 18A2I01; tên địa điểm: Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; tên rút gọn trên hệ thống: ICD TAN CANG SAI GON.

Địa điểm do Chi cục Hải quan Bắc Ninh thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-cang-can-tan-cang-que-vo-153267.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc