Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Tân cảng Quế Võ

Địa điểm của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Tổng diện tích địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng Tân cảng Quế Võ là 96.440 m2.

Mã địa điểm xếp hàng là VNISB; mã địa điểm lưu kho là 18A2I01; tên địa điểm: Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; tên rút gọn trên hệ thống: ICD TAN CANG SAI GON.

Địa điểm do Chi cục Hải quan Bắc Ninh thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-cang-can-tan-cang-que-vo-153267.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.