Chuyển đến nội dung chính

Công nhận kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bá Thiện Vĩnh Phúc

Theo đó, kho ngoại quan có diện tích 28.904 m2, trong đó bao gồm: diện tích nhà kho; diện tích bãi; diện tích kho chứa tang vật vi phạm; văn phòng hải quan; và các công trình phụ trợ khác.

Kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho: 01 PRW03; mã đường biển/đường hàng không/đường sông: VNNRE; mã đường bộ/đường sắt: VNNREL.

Tên rút gọn trên hệ thống là KNQ CT LOG DAI DUONG; mã kết nối VASSCM: VNV18.

Trước đó, Cục Hải quan Hà Nội đã kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan Công nhận kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bá Thiện, Vĩnh Phúc đề nghị được công nhận.

Trước đó, Cục Hải quan Hà Nội đã kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan Công nhận kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bá Thiện, Vĩnh Phúc đề nghị được công nhận.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-tai-khu-cong-nghiep-ba-thien-vinh-phuc-153161.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc