Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công nhận mới 1 đại lý làm thủ tục hải quan thêm 2 đại lý hoạt động trở lại

Theo quyết định của Tổng cục, công ty này đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC).

Cũng tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, hai công ty được Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan trở lại gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Logitem Việt Nam miền Nam và Công ty Việt Sun Global; do đã đảm bảo điều kiện hoạt động.

Trước đó hai đại lý làm thủ tục hải quan trên nằm trong danh sách các đại lý bị tam dừng hoạt động theo Quyết định 328/QD-TCHQ ngày 24/2/2021 do không đảm bảo thực hiện theo đúng quy định như: không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp; mã số nhân viên đại lý hết thời hạn sử dụng.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-1-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-them-2-dai-ly-hoat-dong-tro-lai-153196.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.