Chuyển đến nội dung chính

Công nhận mới một kho ngoại quan tại TP Hồ Chí Minh

Cụ thể, kho ngoại quan được công nhận gồm: diện tích kho 2.520 m2 (nằm tại vị trí 2 tòa nhà khai thác hàng hóa trong khu vực địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng hóa chuyển phát nhanh); diện tích bãi ngoại quan 550 m2; diện tích kho chứa hàng vi phạm 50 m2; diện tích nơi làm việc hải quan 37 m2.

Kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho là: 02DSW01, mã đường biển/ đường sông: VNNRC, mã đường bộ/đường sắt: VNNRCL.

Tên rút gọn trên hệ thống: KNQ CTY SONG BINH do Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-mot-kho-ngoai-quan-tai-tp-ho-chi-minh-152621.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc