Review
Your Ads Here

Published on

Công nhận mới một kho ngoại quan tại TP Hồ Chí Minh

Công nhận mới một kho ngoại quan tại TP Hồ Chí Minh

Cụ thể, kho ngoại quan được công nhận gồm: diện tích kho 2.520 m2 (nằm tại vị trí 2 tòa nhà khai thác hàng hóa trong khu vực địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng hóa chuyển phát nhanh); diện tích bãi ngoại quan 550 m2; diện tích kho chứa hàng vi phạm 50 m2; diện tích nơi làm việc hải quan 37 m2.

Kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho là: 02DSW01, mã đường biển/ đường sông: VNNRC, mã đường bộ/đường sắt: VNNRCL.

Tên rút gọn trên hệ thống: KNQ CTY SONG BINH do Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-mot-kho-ngoai-quan-tai-tp-ho-chi-minh-152621.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next