Hải quan Cao Bằng thu ngân sách tăng 74

Theo Cục Hải quan Cao Bằng, tháng 8 vừa qua, toàn Cục thu ngân sách được 44,4 tỷ đồng, tăng 59% so với tháng 7/2021.

Lũy kế hết tháng 8, Cục Hải quan Cao Bằng thu ngân sách được 189,43 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2020, đạt 98,7% chỉ tiêu dự toán cả năm (192 tỷ đồng).

Các nhóm hàng có số thu lớn tại Hải quan Cao Bằng trong những tháng qua là than cốc và vải may mặc.

Trong đó than đóng góp 82 tỷ đồng, vải may mặc các loại hơn 43,4 tỷ đồng.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, hết tháng 8, Cục Hải quan Cao Bằng thông quan lượng hàng hóa trị giá 327 triệu USD, tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu gần 240 triệu USD, tăng 95%, nhập khẩu đạt 87,7 triệu USD tăng 170%.

Theo Cục Hải quan Cao Bằng, các mặt hàng truyền thống tại đơn vị đều có kim ngạch tăng cao trong những tháng qua, trong đó xuất khẩu chủ yếu là hạt điều, thủy sản, rau quả; hàng nhập khẩu là than, vải may mặc…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-cao-bang-thu-ngan-sach-tang-74-152420.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF